ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

Jsme stavební firma, působící převážně v Jihomoravském kraji již od roku 2009. Zabýváme se především vodohospodářskými stavbami, demolicemi objektů, mostů, zpevněných ploch, zemními pracemi pro komunikace, výrobní a obchodní areály, ukládkou a recyklací odpadů. Provozujeme vlastní recyklační centrum v Hrušovanech nad Jevišovkou, včetně mobilní třídící a drtící linky. Našimi hlavními obchodními partnery jsou PORR a.s., PKS Stavby a.s., ŘSD s.p., Strabag a.s., Skanska a.s., CS FIRMA s.r.o. a Moravskoslezké cukrovary, a.s.

Uložení, drcení a třídění odpadu

Uložení

nabízíme uložení stavebního odpadu v Recyklačním dvoře v Hrušovanech nad Jevišovkou 


Drcení

poskytujeme další zpracování v podobě předrcení odpadu mobilním drtičem RM90, kdy výstupní produkt je uváděn dle analýzy jako materiál nikoli odpad

Třídění

po získání materiálu nabízíme jeho přetřízení v podobě uvedených frakcí 0/22 mm, 22/63 mm, 63/125 mm


dle druhu a množství odpadu Vám zhotovíme individuální cenovou nabídku

Ceník uložení odpadu

Beton, katalogové číslo odpadu 170101

150 Kč/t

Cihly, katalogové číslo odpadu 170102

150 Kč/t

Tašky a keramické výrobky, katalogové číslo odpadu 170103

180 Kč/t

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106, katalogové číslo odapdu 170107

180 Kč/t

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301katalogové číslo odpadu 170302

300 Kč/t

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503, katalogové číslo odpadu 170504

150 Kč/t

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801

Katalogové číslo odpadu 170802

400 Kč/t

Navštivte nás

na naší provozovně v Hrušovanech nad Jevišovkou na ulici Nádražní za čerpací stanicí MOL nebo nás kontaktujte na telefonním čísle

 +420 777 988 182