ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

Jsme stavební firma, působící převážně v Jihomoravském kraji již od roku 2009. Zabýváme se především vodohospodářskými stavbami, demolicemi objektů, mostů a zpevněných ploch. Dále zemními pracemi pro komunikace, výrobní a obchodní areály, ukládkou a recyklací odpadů. Provozujeme vlastní recyklační centrum v Hrušovanech nad Jevišovkou, včetně mobilní třídící a drtící linky. Našimi hlavními obchodními partnery jsou PORR a.s., PKS Stavby a.s., ŘSD s.p., Strabag a.s., Skanska a.s., CS FIRMA s.r.o. a Moravskoslezké cukrovary, a.s.

Společnost ŠEVČÍK GROUP s.r.o, IČ 29182514, se sídlem Jilemnického 1242/10, 614 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63801, tímto v souvislosti s plánovanou změnou právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, která proběhne dle projektu změny právní formy ze dne 25.10.2020, tímto níže uveřejňuje v souvislosti s procesem realizace změny právní formy společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost v souladu s §33a odst. 4 a §362 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, projekt změny právní formy a upozornění pro věřitele společnosti na jejich práva.

Současně níže uvedené dokumenty ukládá do sbírky listin Krajského soudu v Brně, Obchodního rejstříku oddíl C, vložka 63801.

                                                                                                                                                                 Monika Kotlaříkova - jednatel

Příloha: 

 - Projekt proměny

- Upozornění věřitelů na jejích práva


Navštivte nás

na naší provozovně v Hrušovanech nad Jevišovkou na ulici Nádražní za čerpací stanicí MOL nebo nás kontaktujte na telefonním čísle

+420 777 988 182