ŠEVČÍK GROUP

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

jsme stavební firma působící v Jihomoravském kraji od roku 2009, která se zabývá především zemními a stavebními pracemi, demolicemi objektů a vodohospodářskými stavbami. 

Firma má vlastní Recyklační dvůr v Hrušovanech nad Jevišovkou, který slouží pro uložení odpadu a jeho dalšího zpracování dle uděleného souhlasu $ 14 odst. 1 zákona o odpadech k provozování zařízení k využívání odpadů R13. 

Uložení, drcení a třídění odpadu

Uložení

nabízíme uložení stavebního odpadu v Recyklačním dvoře v Hrušovanech nad Jevišovkou 


Drcení

poskytujeme další zpracování v podobě předrcení odpadu mobilním drtičem RM90, kdy výstupní produkt je uváděn dle analýzy jako materiál nikoli odpad

Třídění

po získání materiálu nabízíme jeho přetřízení v podobě uvedených frakcí 0/22 mm, 22/63 mm, 63/125 mm


dle druhu a množství odpadu Vám zhotovíme individuální cenovou nabídku

Ceník uložení odpadu

Beton

Katalogové číslo odpadu 170101

150 Kč/t

Cihly

Katalogové číslo odpadu 170102

150 Kč/t

Tašky a keramické výrobky

Katalogové číslo odpadu 170103

180 Kč/t

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

Katalogové číslo odapdu 170107

200 Kč/t

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301

Katalogové číslo odapdu 170302

300 Kč/t

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

Katalogové číslo odpadu 170504

150 Kč/t

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801

Katalogové číslo odpadu 170802

400 Kč/t

Navštivte nás

na naší provozovně v Hrušovanech nad Jevišovkou na ulici Nádražní za čerpací stanicí MOL nebo nás kontaktujte na telefonním čísle

 +420 777 988 182